קורסים תשפ”א

אוניברסיטת בר-אילן – תשפ”א

רשימת קורסים בטכנולוגיות קוונטיות

שימו לב: סטודנטים לתואר ראשון יכולים לקחת רק קורסים מהמחלקה אליה הם רשומים. סטודנטים לתארים מתקדמים יכולים לקחת עד קורס אחד ממחלקה אחרת (אחד לתואר).

נערך על ידי עמנואל דלה טורה – אלול תש”פ